Hopp til hovedinnhold

Ansatte


Bjørnar Ogne

Spesialist i Allmennmedisin

Bjørnar Ogne er utdannet fra Universitetet i Budapest og hadde turnus ved SUS og Tananger Legesenter. Han har jobbet siden 2013 i deleliste ved Tananger Legesenter. Fra Januar 2015 har han vært fastlege. Spesialist i allmennmedisin fra 2018.

Godkjent sjømannslege

Irene Tjora Søvde

Spesialist i Allmennmedisin

Studert ved Universitetet i Bergen. Turnus ved sykehuset i Førde og distriktstjeneste i Florø. Irene har etter turnus jobbet ved Tasta sykehjem og vært vikar ved Tananger Legesenter. Fast stilling som fastlege fra mai 2016. Spesialist i Allmennmedisin siden 2021

Kristian Jong Høines

Spesialist i Allmennmedisin

Cand. Med fra Universitetet i Oslo 2002. Turnustjenste ved Flekkefjord Sykehus og distriktsturnus i Kvinesdal Kommune. Har etter dette jobbet som fastlegevikar ved Kvinesdal Legesenter og Tjelta legesenter. Sykehustjeneste ved Flekkefjord sykehus, medisinsk avdeling. Har jobbet ved Tananger Legesenter siden 2007. Spesialist i Allmennmedisin siden 2010. 

Godkjent Petroleumslege

Vidar Huru

Spesialist i Allmennmedisin

Cand.Med fra Universitetet i Trondheim. Turnustjeneste ved StavangerUniversitetsjukehus og Tananger Legesenter. Sideutdannelse ved Barne og Ungdomspsykiatrisk og Medisinsk avdeling SUS. Han har vært fastlege ved Tananger Legesenter siden 2012. Spesialist i allmennmedisin siden 2014

Godkjent Petroleumslege.

Sondre Ueland Fjeld

LIS1

Sondre er Lis1 (turnuslege) hos oss fra 01.09.21 til 28.02.22

Eva Helén

Sykepleier

Eva Helén arbeider som sykepleier hos oss. Hun harn også ansvar for reisevaksineringen hos oss. Ta kontakt med henne dersom du skal ut og reise. Husk at vaksiering av reiser må skje god tid i forveien og kan ta noe tid. 

Kristina

Diabetessykepleier

Kristina har ansvar for å følge opp diabetespasientene hos oss. Hun har nå tatt videreutdanning i diabetes. Hun har ansvar for årskontroller og oppfølging av pasienter med diabetes.

Har du spørsmål om diabetesbehandlingen din kan du ta kontakt med oss og spørre etter henne.

Tora Terese

Sykepleier

Tora Terese har ansvar for oppfølgingen av kroniske lungesykdommer, gjør årskontrollen og hjelper med bruk av inhalatorer

Therese

Legesekretær

Sigrunn

Legesekretær